dijous, 10 de març de 2016

Pla Estratègic de l'Eina Cooperativa 2016-2018

Ahir dimecres al matí varem fer la reunió del Pla Estratègic, després d'unes quantes sessions anem tancant el Pla, ahir tocava fer l'anàlisi de la informació fent la tècnica DAFO. Va ser un matí de debat, on cada un de nosaltres anava exposant les amenaces i les oportunitats, ordenant els post-its que havien sortit del Mètode Canvas.

Ara només quedarà establir les prioritzacions, establir les accions, els seus indicadors i els i les responsables de la seva calendarització... i ja tindrem el nostre Pla Estratègic Eina 2016-2018

Ordenació post-its